Boekhouding
Een goed opgebouwde boekhouding vormt een solide basis waarop de ondernemer zijn activiteiten kan beoordelen.
Fiskconsult streeft ernaar voor elk dossier een degelijke, kwalitatief hoogstaande boekhouding te voeren. Een goede communicatie met onze cliënt draagt hiertoe bij.
Daarom zullen wij, naast de input van de relevante documenten, er steeds zorg voor dragen dat onze cliënt tijdig tussentijdse resultaten kan inkijken en die, indien nodig, met ons kan bespreken en verfijnen.
Uiteraard dragen wij ook zorg voor het correct opstellen en indienen van zowel de btw-aangiftes, als de aangifte in de personenbelasting.

Fiscaliteit
Als ondernemer van een eenmanszaak wordt u geconfronteerd met een personenbelasting die steeds complexer wordt.
Fiskconsult kan ertoe bijdragen dat u zich niet persoonlijk hoeft in te laten met deze materie.
Omdat er in de relatie met de verschillende overheidsadministraties vaak veronderstelt wordt dat met kennis van zaken wordt gesproken, kan Fiskconsult namens u optreden wanneer dit nodig mocht zijn.
Ons kantoor kan u verder begeleiden bij de berekening naar de voorafbetalingen, het maken van optimalisatieberekeningen enz…
Fiskconsult biedt zijn diensten steeds op een flexibele wijze aan. Uw nood aan begeleiding bepaalt onze samenwerkingsvorm.

Sociaal recht
Naarmate uw zaak groeit, kan de behoefte ontstaan personeel aan te werven.
In samenwerking met een sociaal secretariaat biedt Fiskconsult u praktische hulp voor de administratieve afhandeling van uw tewerkstelling.

Met een gericht advies over de kosten, de optimalisatiemogelijkheden en het wettelijke kader staan we u bij, zodat u zich kunt concentreren op de dagelijkse werking van uw bedrijf.