Boekhouding
Een goed opgebouwde boekhouding vormt een solide basis waarop de ondernemer zijn activiteiten kan beoordelen.
Fiskconsult streeft ernaar voor elk dossier een degelijke, kwalitatief hoogstaande boekhouding te voeren. Een goede communicatie met onze cliënt draagt hiertoe bij.
Daarom zullen wij, naast de input van de relevante documenten, er steeds zorg voor dragen dat onze cliënt tijdig tussentijdse balansen kan inkijken, zodat hij of zij indien nodig deelaspecten van deze balansen met ons kan bespreken en verfijnen.
Uiteraard dragen wij ook zorg voor het correct opstellen en indienen van zowel de btw-aangiftes, de jaarrekening als de aangifte in de vennootschapsbelasting.

Fiscaliteit
Als ondernemer wordt u geconfronteerd met een aantal keuzes die u in de loop van het vennootschapsleven moet maken en waarvan de impact op uw verdere carrière groot kan zijn.
Vertrekkende van een solide boekhouding zullen we u bijstaan bij het maken van deze keuzes. Door u te informeren over de gevolgen van elke zienswijze waarnaar uw voorkeur zou uitgaan, kan een vennootschapsprogramma worden uitgestippeld op (middel)lange termijn.

Sociaal recht
Wanneer u een bezoldiging uit uw vennootschap wil opnemen, bent u gehouden aan het aangeven en betalen van bedrijfsvoorheffing. In samenwerking met een sociaal secretariaat, zorgt Fiskconsult ervoor dat dit op een correcte wijze gebeurt.

Naarmate uw zaak groeit, kan de behoefte ontstaan personeel aan te werven. Ook hierin kunnen we u begeleiden met praktische hulp voor de administratieve afhandeling van uw tewerkstelling.

Fiskconsult biedt gericht advies over de kosten, de optimalisatiemogelijkheden en het wettelijke kader. Zodat u zich kunt concentreren op de dagelijkse werking van uw bedrijf.